Social and health services

Effect-based solutions for social services.

  • Cross-organisational specialist systems that focus on the citizen
  • Coherent dialogue between the authorities and providers
  • Better lives through measurable development.

Digital tools for social and health services

Product overview:

EG Sensum Bosted

Show more

EG Sensum Bosted

Sæt borgeren i centrum på det specialiserede socialområde med struktur, dokumentation, viden og effektmåling med EG Sensum Bosted.

EG On Hjælpemidler

Show more

EG On Hjælpemidler

EG On Hjælpemidler samler alle arbejdsgange ved ansøgning om kropsbårne hjælpemidler, sparer tid og hindrer fejl.

Læs mere

EG Clinea for clinics and hospitals

Show more

EG Clinea for clinics and hospitals

Ud over at være førende leverandør til praktiserende læger leverer EG Healthcare også unikt tilpassede løsninger til en række sygehusafdelinger.

EG Selvbetjening

Show more

EG Selvbetjening

EG Selvbetjening er en digital selvbetjeningsløsning, der sparer kommunerne for administration og gør det nemmere for borgere og virksomheder.

EG On Helbredstillæg

Show more

EG On Helbredstillæg

Skær ned på papirarbejdet med EG On Helbredstillæg, og gør manuelle sagsgange digitale.

The payroll system SD Løn

Show more

The payroll system SD Løn

SD Løn er et effektivt og fleksibelt lønsystem, der frigør ressourcer i kommuner, regioner eller institutioner.

The duty roster system OVIVO

Show more

The duty roster system OVIVO

Ovivo - slip for kaos ved sygdom og ferie! Send nemt vagter i udbud hos mulige afløsere med sms og mail.

NetForvaltning Sundhed

Show more

NetForvaltning Sundhed

NetForvaltning Sundhed sikrer en hurtig og sikker kommunikation mellem kommuner og læger i forbindelse med indhentning af LÆ-attester.

NetForvaltning Vielse

Show more

NetForvaltning Vielse

Én samlet løsning til digital sagsbehandling af prøvelser og vielser.

NetBlanket

Show more

NetBlanket

Netblanket optimerer den daglige håndtering af digitale blanketter og gør det muligt at sende med ét klik.

NemJournalisering

Show more

NemJournalisering

NemJournalisering sikrer effektiv og sikker overførsel af data mellem forskellige offentlige journaliseringssystemer. 

MediConnect

Show more

MediConnect

MediConnect sikrer kommunen fuldt overblik over udbudssager til speciallæger og psykologer.

ØS Indsigt

Show more

ØS Indsigt

ØS Indsigt er fleksibelt, tilpasset kommunens behov og bygget til at optimere sparring på tværs af kommuner og regioner.

BIS-Y

Show more

BIS-Y

Få sat udbetaling af sociale ydelser i system. Med BIS-Y får kommunen en enkel og digital løsning til behandling af sager om kontanthjælp.

EG Sensum Unge

Show more

EG Sensum Unge

Sæt arbejdsgange i system, skab sammenhæng, og brug tiden på de sociale kerneydelser.

EG Sensum Voksne

Show more

EG Sensum Voksne

Sæt administration og overblik i system på specialområdet, og styrk indsatsen for de svageste.

EG Sensum Ældre

Show more

EG Sensum Ældre

Skab sammenhæng og effektivitet i alle dele af ældreplejen, og styrk omsorgen.

EG Sensum Careplan

Show more

EG Sensum Careplan

Optimér personalets arbejdsgange, forbedr kommunikationen mellem borger, pårørende og personale, og gør borgeren selvhjulpen.

EG Sensum Shareplan

Show more

EG Sensum Shareplan

Optimér personalets arbejdsgange, forbedr kommunikationen mellem borger, pårørende og personale, og gør borgeren selvhjulpen.

Process understanding

Show more

Process understanding

Opnå målrettet procesoptimering og gevinstrealisering i samarbejde med EG.

Contact us

EG delivers innovative IT solutions to the public sector based on broad capabilities within public administration, extensive practical knowledge and the latest digital expertise combined with vast experience. Get answers to your questions before you make a decision.

Sales director

Per Mouritsen

Tlf:  +45 7220 7705

Email:  permo@eg.dk